בניית תוכניות עבודה, יעדים ומדדים, תמריצים, סקרים

ומנגנוני בקרה בעולם השירות

רקע

כדי להצליח לנהל ארגון שירות באופן איכותי לאורך זמן, יש לעבוד באופן שיטתי ורציף לפי תוכנית עבודה מובנית.

מדידת השירות הינה מרכיב קריטי להצלחה.

ההחלטות מה מודדים וכיצד מודדים דורשות תשומת לב רבה, והן הקובעות את הדגשים של המנהלים והעובדים ולאן יצעד הארגון.

בניית תשתית ניהול שירות מתקדמת ומקצועית מחייבת התיחסות לעולם היעדים, המדידה, התמריצים, הבקרה ותוכניות העבודה. כל אלו ועוד מהווים אבני יסוד קריטים לניהול שירות בארגון המעניק שירות מצויין ללקוחותיו.

השיטה שלנו

 ניסיוננו העשיר בבניית תשתיות שירות במגוון ארגונים ועיסוקים נותן לארגון יתרון משמעותי, ומאפשר לו לקבל את החלופות המותאמות לו ביותר והחדשניות בתחום.

 בניית תוכניות עבודה בעולם השירות הינה משימה מאתגרת, וחשוב להקפיד ולבנות מידי שנה תוכנית עבודה שנתית.

 תוכנית העבודה נגזרת מהיעדים והמשימות של הארגון ומביאה ערך מוסף לארגון מעולם השירות.

 תוכנית העבודה השנתית של עולם השירות הינה תוצר של חשיבה משותפת בהתאם לביצועים ולהישגים בשנה החולפת, ובהתאם לאתגרים בסביבה התחרותית והעסקית.

 תוכנית העבודה כוללת את הנושאים המרכזיים, המשימות לביצוע, הגורם האחראי, לוחות הזמנים, הגורמים המעורבים והתקציב הנדרש.

 ברשותינו פתרון מהיר וממוקד להכנת תוכניות עבודה שנתיות בעולם השירות.