ביצוע שינוים ארגונים להטמעת מצוינות עסקיות

רקע

ארגון המעוניין לשמור על יתרונו התחרותי חייב להשתנות לאורך זמן.

ביצוע שינויים ארגוניים בתדירות מסוימת הכרחיים להזרמת אנרגיות חדשות בארגון ולהתאמתו לתנאים המשתנים.

יחד עם החשיבות הגבוהה שיש לשינויים ארגוניים, כל שינוי מייצר אי ודאות ועלול לגרום להתנגדויות ולקשיים ביישומו.

ניהול שינוי ארגוני בהצלחה הינו מהלך מורכב הדורש מקצועיות, תכנון מוקדם והיערכות נכונה לכל תרחיש אפשרי.

כאשר מבצעים שינוי ארגוני במערך השירות, השינוי, כמובן, מבוצע תוך כדי העבודה השוטפת, ולכן, עלול לגרום להשלכות מיידיות על העובדים וכפועל ישיר על הלקוחות. על מנת להבטיח את הצלחת השינוי חשוב לגייס סוכני שינוי, לרתום את השותפים המרכזיים לתהליך השינוי, ולבצע מבעוד מועד חשיבה מעמיקה ויסודית על כל ההשלכות של השינוי הן על העובדים, הן על התהליכים והן על הלקוחות.

השיטה שלנו

תגלית פתרונות עוסקת בבחינת המבנה הארגוני הקיים ומידת התאמתו לצרכים וליעדים המשתנים של הארגון.
במהלך העבודה מבוצע מיפוי של המבנה הארגוני הקיים תוך בחינת היתרונות והחסרונות.

לאחר בירור מעמיק וזיהוי האתגרים הניצבים בפתח מוצעות מספר חלופות לשינוי ארגוני נדרש.
תגלית מלווה את הארגון ברגישות ובתבונה עד ליישום מלא של השינוי הארגוני ווידוא הצלחתו.

כאשר אנו מקבלים על עצמנו את המשימה לבחון את המבנה הארגוני ו/או לבצע שינוי ארגוני אנו נרתמים למשימה במלוא ההתלהבות.

תהליך שינוי טומן בחובו הזדמנויות רבות, ואנו מאמינים בתפיסה הניהולית כי מנהלים מצטיינים הם מנהלים האוהבים את השינוי.

אנו משקיעים מאמצים ברתימת המנהלים לשינוי, באימוץ גישה חיובית ובראיית האתגרים וההזדמנויות שבשינוי.

עבורנו "כל שינוי הוא שינוי לטובה" אינה רק סיסמא, אלא דרך חיים. אנו מאמינים שאם עושים את השינוי נכון, התוצאות לא מאחרות להגיע.

ניהול פרויקט שינוי ארגוני משלב אצלנו התיחסות ל- 4 מרכיבים כפי שמופיעים בתרשים הבא :

 לכל שינוי ארגוני נבנית תוכנית עבודה שיטתית ליישום השינוי.

התוכנית כוללת את השלבים הבאים :

  1. הגדרת מטרות השינוי ויעדי השינוי
  2. תכנון השינוי והצגת חלופות אפשריות
  3. אישור השינוי ובחירת החלופה המועדפת
  4. היערכות ליישום השינוי
  5. תקשור השינוי
  6. יישום השינוי
  7. בקרה אחר מידת ההצלחה